Uczestnicy o szkoleniach:

„Zaletą było ujęcie interoperacyjności w szerokiej perspektywie. W ramach szkolenia mogliśmy zapoznać się z przekrojem wszystkich wymagań jakie Komisja Europejska stawia transportowi kolejowemu, zarówno w obszarze infrastruktury, energii, jak i sterowania. Równie istotne było poznanie szczegółowych procedur związanych z uzyskaniem odpowiednich dokumentacji i pozwoleń, a także spełnieniem rygorystycznych wymagań w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji”

„Istotne dla uczestników szkolenia było systemowe podejście do zagadnienia interoperacyjności – zwrócono nam uwagę, że poszczególne podsystemy nie mogą funkcjonować w oderwaniu od siebie, gdyż wzajemnie się przenikają.”

„Poznałam wymagania jakie w procesie certyfikacji stawia Unia Europejska i prawo krajowe”

„Wiedza jest przekazywana w sposób bardzo przystępny, wszystkie wątpliwości są na bieżąco omawiane. Co najważniejsze można spokojnie i szczegółowo omówić zagadnienia odnoszące się bezpośrednio do naszej codziennej pracy”