Spójność systemu kolei w Unii Europejskiej warunkowana jest przez liczne akty prawne:

Polskie dokumenty prawne dotyczące Interoperacyjności kolei