1. Komu dedykowane są szkolenia z zakresu Interoperacyjności Kolei Unii Europejskiej oraz Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym?

Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z transportem kolejowym. Są to osoby, które na co dzień stykają się z certyfikacją taboru, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, elementów energetycznych czy infrastruktury kolejowej, jak również osoby, które w wykonywanej pracy korzystają z wyżej wymienionych urządzeń. Powyższe szkolenia są przeznaczone zarówno dla przewoźników, zarządców jak i producentów oraz wykonawców działań w zakresie branży kolejowej.

2. Jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniach?


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami!