EUROPEJSKI SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM

dzień 1
1 x 45 minut - rola i klasyfikacja systemów bezpiecznej kontroli jazdy, rola i klasyfikacja systemów łączności bezprzewodowej
3 x 45 minut - koncepcja interoperacyjności systemu kolei Unii Europejskiej
3 x 45 minut - podstawy europejskiego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (ERTMS/ETCS)
1 x 45 minut - podstawy europejskiego systemu kolejowej radiołączności ruchomej (ERTMS/GSM-R)

dzień 2
2 x 45 minut - tryby pracy urządzeń pokładowych, język transmisji tor-pojazd systemu ERTMS/ETCS
2 x 45 minut - specyfikacje i dokumenty normatywne definiujące wymagania dla Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym
2 x 45 minut - zasady oceny wdrożeń przez niezależne podmioty i zasady dopuszczania ERTMS do eksploatacji


INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU KOLEI UNII EUROPEJSKIEJ

dzień 1
5 x 45 minut - wprowadzenie do zagadnień interoperacyjności kolei
3 x 45 minut - procesy uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji

dzień 2
3 x 45 minut - wymagania techniczne dla kolei wynikające z prawa europejskiego tym zakresy wymagań, stosowane specyfikacje TSI oraz powoływane dokumenty normatywne).
4 x 45 minut - ocena zgodności składników interoperacyjności i podsystemów